Ad Premium

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Обработка на първични и вторични финансово-счетоводни документи;
 • Ежедневно отразяване на стопанските операции;
 • Текущо следене на движенията по счетоводните сметки;
 • Изготвяне на текущи и периодични справки;
 • Участие в междинно и годишно приключване;
 • Подпомагане дейността на главния счетоводител;
 • Изготвяне на фактури, както и закриване на вземанията от клиенти. Изготвяне на отчети, свързани с приходите в Дружеството. Проследяване на неплатените фактури, както и работа свързана със събираемостта им;
 • Подпомагане изготвянето на управленски отчети;
 • Подготвяне на аналитична информация и интерпретиране на финансови данни, във връзка с подпомагането на процеса по вземане на управленски решения;
 • Подпомагане разработката и прилагането на методологии и практики за управление, анализ и контрол на бизнес процеси;
 • Работа с ЕRP система – Microsoft Dynamics АХ.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование (специалност „Счетоводство“ ще се счита за предимство);
 • Опит във водене на счетоводство в областта на услугите;
 • Познания по МСФО и МСС;
 • Познания в българското данъчно законодателство;
 • Познания и опит в работа с ЕRP системи (познаването на
 • Microsoft Dynamics АХ е предимство);
 • Добро ниво на владеене на MS Excel;
 • Екипен подход в работата и добри комуникативни умения;
 • Инициативност и способност за приоритизиране на ежедневните задачи;
 • Стремеж към развиване и поддържане на професионалните компетенции.

ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте, като изпратите автобиография с актуална снимка не по-късно от 17.07.2024 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява.

Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.