Ad Premium

ЕКСПЕРТ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ

БОРИКА АД търси да назначи Експерт, анализ и контрол в отдел „Анализ и контрол“, Главна дирекция „Финанси и контрол“.

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЩЕ ВКЛЮЧВАТ:

 • Планиране и отчитане на дейността по бизнес линии на Дружеството;
 • Финансова обосновка и проследяване на ефективност по различни проекти на Дружеството;
 • Анализ и оценка на рентабилност на съществуващи продукти и услуги;
 • Контролиране на изпълнението на финансовия годишния план на Дружеството;
 • Участие в ценообразуването на нови продукти и услуги;
 • Работа с информационната система на Дружеството, извличане на информация под формата на различни управленски отчети.

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

 • Висше икономическо образование – магистър;
 • Отлични умения за работа с финансово-счетоводен софтуер, електронни таблици, останалите приложения на Microsoft Office;
 • Познания на българското счетоводно законодателство (Закон за счетоводството) и международните счетоводни стандарти;
 • Умение за анализиране на финансови, счетоводни, пазарни и други данни;
 • Способност за работа под напрежение, приоритизиране на задачи и спазване на срокове;
 • Организираност и проактивност.

ПРЕДИМСТВА

 • Предишен опит в работа с ERP система;
 • Добро владеене на английски език;
 • Опит на подобна позиция в друга организация.
 • ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:
 • Възможност за дългосрочна професионална кариера във високотехнологична компания – лидер на пазара;
 • Динамична работна среда в екип от професионалисти;
 • Предизвикателство да работите по иновативни проекти;
 • Коректно отношение от Работодателя;
 • Конкурентно възнаграждение и пакет от социални придобивки;
 • Участие в специализирани обучения и развитие на професионалната експертиза.

Ако описаното по-горе Ви е заинтригувало, моля кандидатствайте, като изпратите автобиография с актуална снимка, не по-късно от 19.07.2024 година. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатите по тази обява се съгласяват доброволно да предоставят своите лични данни на БОРИКА АД само за целите на подбор и избор на нови служители. БОРИКА АД гарантира, че така предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани при строго спазване правилата за сигурност на информацията и няма да бъдат предоставяни на други администратори или обработващи данни.

Кандидатите по тази обява имат право на достъп за коригиране на подадените лични данни след подаване на писмено искане, в срок не по-късно от датата на изтичане на настоящата обява. Личните данни на кандидатствалите и не назначени лица ще бъдат надлежно унищожени не по-късно от 6 (шест) месеца след финализиране на подбора по настоящата обява. Информация за управлението на личните данни в БОРИКА АД, можете да откриете в следния документ.