Ad Premium pro

BI/Database Manager

ФАНТАСТИКО ГРУП е българска семейна компания, която притежава 45 супермаркета на територията на София, Банкя, Перник, Ботевград, Елин Пелин и Кюстендил. За своите 32 години съществуване ФАНТАСТИКО ГРУП се утвърди като водеща компайния в ритейл сектора, отговорен инвеститор и работодател. В компанията работят около 3400 професионалисти. Разнообразието от работни позиции и предизвикателства при нас е огромно.

В портфолиото на ФАНТАСТИКО ГРУП влизат още Sky City Mall, боулинг залите MegaXtreme Bowling, ресторанти My Choice и клуб Joy Station.

Очакваме и теб в нашето семейство. Тук всеки може да е фантастичен!

Твоите задачи при нас ще включват: • Да работи в тясно сътрудничество с различни отдели, за да осигури необходимите данни за работещи и верни справки; • Да предоставя техническа подкрепа и съвети на потребителите по въпроси свързани с изготвените справки; • Да управлява процеса на актуализация на софтуера за справки, гарантирайки, че всички системи са обновени и данните са верни; • Да наблюдава работата на системите, откривайки потенциални проблеми и предприемайки необходимите мерки за тяхното отстраняване; • Да поддържа актуализирана документация за софтуерните продукти и извършени конфигурации; • Да подготвя и провежда обучителни сесии за потребителите по основи на Database и BI, помагайки им да използват ефективно технологичните ресурси; • Създаване и модификация на SQL заявки по искане на клиента; • Създаване и модификация на справки в BI продукт Qlik sense или MS SQL Server Reporting Services; • Импорт и експорт на данни, включително csv и xml формати; • Анализи и/или специални доклади въз основа на съхраняваните данни; • Изпълнение на функции на DBA за приложения: планиране и изпълнение на промени в схемата на базата данни, анализиране на „bottlenecks“; • Предотвратяване прекъсвания, подобряване работата на сървъра (базата данни), поддръжка и възстановяване на бази данни; • Разработване на заявки, процедури, ETL, тестване, преглед на кодове, оптимизации и настройка на индекси.

От теб очакваме: • Познания за Qlik sense и/или MS SQL (създаване на справки и модели на данни); • Ще се счита за предимство, предходен опит със SSRS (MS SQL Server Reporting Services) и MS SQL Server Security; • Ще се счита за предимство, познания за архивиране/възстановяване на бази данни; • Ще се счита за предимство, умения за настройки на производителността като настройка на сървъра и настройка на създадените заявки; • Създаване на индекси; • Познаване на концепциите на хранилищата на данни; • OLAP (Online Analytical Processing); • OLTP (Online transaction processing); • SSAS (MS SQL Server Analysis Services); • Опит в Microsoft Power BI, Qlik sense е предимство, както и познания на програмен език Phyton, C++/C#, Java, Java script или PHP.

Ние ти предлагаме: • Мотивиращо възнаграждение + до 200 лв. ваучери за храна + карта за отстъпка при пазаруване във Фантастико, както и за нашите ресторанти и боулинг зали; • Карта за верига фитнеси ФЛАЙС на преференциална цена; • Ваучери за празници; • Подарък при раждане на дете и ваучер в размер на 500 лв. за супермаркети Фантастико; • Подарък при пенсиониране; • Допълнително здравно застраховане след 6-ия месец; • „С грижа към теб“ – програма за физическо и емоционално благополучие с широк пакет допълнителни профилактични прегледи и активности за свободното време; • Карта Знание+ на преференциална цена (първата социална придобивка в България с фокус върху знанието, културата и изкуствата); • 1000 лв. бонус по програма „Доведи приятел“; • 1 ден допълнителен отпуск за твоите лични моменти; • Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа; • Допълнително здравно застраховане; • Възможност за кариерно развитие; • Сплотен, динамичен и отговорен екип; • Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар.

Необходими документи за кандидатстване: • Автобиография с посочена позиция, за която се кандидатства.

Документи се приемат в Централния офис на фирмата в кв."Симеоново", ул."Момина сълза" №14а, комплекс "SkyWay", във всеки един наш обект или онлайн.

Изпратената кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще получат обратна връзка. Личните данни, които доброволно се предоставят, се обработват в съответствие със закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор. за целите на осъществяване на подбор.