Оперативен счетоводител

Оперативен счетоводител Във връзка с разрастването на компанията търсим нов член на нашия опитен и професионален екип, на позицията „Оперативен счетоводител"

Нашият бъдещ колега ще има следнита отговорности:

 • Подреждане и осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
 • Изготвяне на ДДС декларации;
 • Въвеждане и обработка на документи, свързани с касови операции, плащания по банков път, разчети с подотчетни лица, клиенти и доставчици;
 • Обработка на ТРЗ документи, на ведомости за заплати и платежни за осигуровки;
 • Изготвяне на справки, доклади, отчети, декларации съгласно българското законодателство;
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки;
 • Участие в годишно счетоводно приключване.

За позицията оперативен счетоводител имаме следните изисквания:

 • висше икономическо образование и/или професионална стопанска гимназия(техникум);
 • опит в сферата на счетоводството;
 • много добра компютърна грамотност (Word, Excel, Internet), както и работа със счетоводни софтуери (ще се смята за предимство);
 • много добро познаване на нормативната уредба в областта на счетоводното и данъчното законодателство;
 • желание за усъвършенстване и бързо професионално развитие;
 • умения за работа в екип, положително отношение и мотивация за работа;

Можем да предложим:

 • Професионално усъвършенстване;
 • Позитивна и мотивираща работна среда, свързана с екипна работа и взаимопомощ;
 • Възможност за дългосрочна заетост;
 • Много добро заплащане и възможности за допълнително материално стимулиране;

Защо да изберете нас:

 • Ние сме компания с опит, която не спира да се развива и модернизира.
 • Броят на нашите клиенти непрекъснато се увеличава, което затвърждава стабилните ни позиции на пазара.
 • Старанието и положените усилия при нас се забелязват и оценяват.