Ad Premium

Отговорник качество по време на процес

Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания в лидерските позиции в производството и дистрибуцията на хранителни добавки и лекарства. Предлагаме свободна позиция за длъжността отговорник качество по време на процес.

Месторабота: гр. София, кв.Суходол, от понеделник до петък - първа, втора и нощна работни смени.

Описание на длъжността:

 • контролиране качеството на произвежданите хранителни добавки и лекарствени продукти;
 • вземане на проби от междинни продукти;
 • следене на правилното попълване на партидните документации;
 • издаване на статус на партидите;
 • вземане на проби при почистване на оборудването;
 • предаване на проби за анализи на лаборатории КК ;
 • надлежно документиране на извършените дейности.

Изисквания към кандидата:

 • образование в сферата на природните науки (химия, биология, биотехнологии);
 • комуникативност и желание за работа в екип;
 • организираност и дисциплинираност, стриктно спазване на стандартните оперативни процедури и мерките за безопасност;
 • компютърна грамотност;

Ние предлагаме:

 • приятна работна среда;
 • петдневна работна седмица;
 • мотивиращо възнаграждение;
 • 200 лв ваучери за храна;

Месторабота: гр.София, кв.Суходол

Ако предложението представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография с актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.