ХИГИЕНИСТ/КА

Асенко 04 е българска компания с лидерските позиции за професионалното почистване. Във връзка с разрастване обема на работа търсим;

ХИГИЕНИСТ/КА

МЕСТОРАБОТА; търговски обект в КК Слънчев бряг.

Работно време; непълно 4 часа- от 10.00ч. -до 14.00 ч., Възнаграждение - 700 лв.нето Работи се от понеделник до петък.

Тел. за контакт: 0893398400

Очакваме само сериозни и добре обмислени кандидатури. Одобрените кандидатури ще бъдат уведомявани за час и дата за интервю.

Ние ценим своите лоялни и способни служители - станете част от екипа ни!