Ad Premium

Специалист ИТ Сигурност - гр. София

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Вашите отговорности ще бъдат да:

Участвате в разработването и поддържането на стандартите, плановете и политиките по информационна и кибер сигурност; Установявате и внедрявате правила за управление сигурността на информацията като определяте, разследвате и оценявате съществуващи или потенциални рисковеи инциденти; Изпълнявате задачи, свързани с управление на информационната и ИТ сигурност, възникването на инциденти и наблюдението на събития, свързани със сигурността Извършвате наблюдение на елементи за сигурност и да анализирате риска от потенциални заплахи като изготвяте планове за подобрения Интегрирате идентифицираните рискове и дейностите, свързани с тяхното намаляване в ИТ и в бизнес процесите Осъществявате мониторинг и да участвате в създаването и промяната на политики свързани с предотвратяване и изтичането на чувствителна и конфиденциална за компанията информация Оценявате състоянието на инфраструктурата

Какви са нашите изисквания?

Висше образование, магистърска степен, специалност в областта на информационните технологии, телекомуникациите. Минимум 2 години професионален опит в областта на информационната и ИТ сигурност, управлението на риска и разработването на политики и процедури Сертификати CCNA, COMPTIA Security+ Добри познания по операционни системи (Windows и Linux) Познания в областта на корпоративни антивирусни и анти-спам решения, Network Detection and Response, DLP, Cloud Technologies, SIEM Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо Внимание към детайла, умения за анализ на информация и развити комуникативни умения.

Ние Ви предлагаме:

Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето Ви Приятелска и екипна атмосфера Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа 23 дни платен годишен отпуск 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 2 август 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.