Ad Premium

Специалист Планиране и дизайн, Фиксирана мрежа – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

Дейности свързани с проучване, оценка, планиране, оптимизация и разширение на телекомуникационната мрежа на Виваком Изготвяне на изисквания ипроектна документация за развитие на фиксираната кабелна мрежа и разширяване на FTTx покритието на компанията– изчертаване в AutoCAD, създаване на набор от документи необходими за възлагане, работа с Google Earth Изготвяне на справки и анализи за развитието на кабелната мрежа и инфраструктура Обработка и актуализация на информацията в бази данни на IT системи

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Висше образование, степен Магистърили Бакалавър, специалност „Радио комуникационна техника” или „Телекомуникационна техника” Познания в областта на проектирането и планирането на фиксираните мрежи, както и стандарти свързани с тях, ще се счита за предимство Познаване на материалите и оборудването, използвани за изграждане на фиксирани телекомуникационни мрежи, ще се счита за предимство Познания по Windows, MS Office, AutoCad, SharePoint – добри познания по Excel ще се считат за предимство Добри комуникативни умения, инициативност, умения за работа в екип Добро владеене на английски език – писмено и говоримо Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта, възможност за работа от разстояние и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията, не по-късно от 31 май 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Фиксиран достъп Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

Дейности свързани с проучване, оценка, планиране, оптимизация и разширение на телекомуникационната мрежа на Виваком Изготвяне на изисквания ипроектна документация за развитие на фиксираната кабелна мрежа и разширяване на FTTx покритието на компанията– изчертаване в AutoCAD, създаване на набор от документи необходими за възлагане, работа с Google Earth Изготвяне на справки и анализи за развитието на кабелната мрежа и инфраструктура Обработка и актуализация на информацията в бази данни на IT системи

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Висше образование, степен Магистърили Бакалавър, специалност „Радио комуникационна техника” или „Телекомуникационна техника” Познания в областта на проектирането и планирането на фиксираните мрежи, както и стандарти свързани с тях, ще се счита за предимство Познаване на материалите и оборудването, използвани за изграждане на фиксирани телекомуникационни мрежи, ще се счита за предимство Познания по Windows, MS Office, AutoCad, SharePoint – добри познания по Excel ще се считат за предимство Добри комуникативни умения, инициативност, умения за работа в екип Добро владеене на английски език – писмено и говоримо Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта, възможност за работа от разстояние и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията, не по-късно от 19 Юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.