Ad Premium

Инженер Поддръжка на енергийно оборудване – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Отговаря за поддържане и обслужване на всички обекти на компанията в региона в част електрозахранване
 • Участва в обслужването на всички технологични енергийни съоръжения (токоизправители, акумулаторни батерии, стационарни и преносими генератори и други електрически устройства) и инсталации (вкл. заземителни) в сградите на поверения му район
 • Участва при изграждане и интеграция на нови обекти
 • Отговаря за осигуряването на непрекъсваемо и нормално функциониране на електрозахранващите съоръжения
 • Участва в отстраняване на възникнали повреди, свързани с токоизправители захранващи телекомуникационни съоръжения
 • Отговаря за монтиране, поддържане и отстраняване на повреди на акумулаторни батерии, електрически табла и електрически инсталации
 • Изготвя регулярни справки, отчети, изследвания и документация

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше образование, степен бакалавър – специалност Електротехника, Електрообзавеждане, Електроенергетика и Автоматика
 • Минимум 1 година опит на подобна позиция
 • Познания за работа с измервателни уреди на електрически величини, свързани с предмета на дейност
 • Умения за работа със специализирана измерителна техника
 • Добро владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Добра компютърна грамотност - MS Office
 • Отлични комуникативни способности
 • Отговорност и инициативност
 • Шофьорска книжка-кат. B

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Възможност за кариерно развитие в други технически и ръководни позиции
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията не по-късно от 30 Юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.