Ad Premium

Инженер безжичен достъп – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Поддръжка на изправността на мобилните мрежи съгласно изискванията за високо качество на предлаганите услуги
 • Отстраняване на повреди и извършване на аварийна дейност по технологичните съоръжения на мобилната мрежа
 • Участие при приемане и изграждане на нови обекти
 • Работа на височина
 • Регулярно изготвяне и проверка на документи по движение на дълготрайни материални активи
 • Изготвяне на регулярни справки и отчети
 • Управление на високо проходим автомобил

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше образование, степен бакалавър, специалност в сферата на Телекомуникациите, ИТ или Електрониката
 • Добри познания по инсталираната техника – базови станции, радиорелейни линии, дизел генератор, токозахранващи системи и др.ще се счита за предимство
 • Добро владеене на английски език
 • Много добри компютърни умения – MS Office и работа със специализиран софтуер
 • Умение за работа със специализирана измерителна техника
 • Свидетелство за управление на МПС, кат. В
 • Ефективност при работа в екип, отлични комуникативни способности

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Конкурентно възнаграждение
 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Възможност за кариерно развитие в други технически и ръководни позиции
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография не по-късно от 30 Юли 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.