Ad Premium

Специалист Управление на договорите – гр. София

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Администриране на договорите (на английски и български език) за следгаранционна поддръжка на технологично оборудване в мрежите на Виваком.

 • Създаване и въвеждане на заявки за възлагане на услуги по поддръжка, закупуване на оборудване и софтуерни продукти (в SAP), съобразно описаните в договорите условия, като следи процеса до приключване на доставката.

 • Калкулиране и следене на експлоатационните разходи по поддръжката, като се предлагат мерки за предприемане в случай на отклонения

 • Поддържка на бази данни и изготвя необходимите за дейността справки, статистики и анализи

 • Участва в процеса за движение и ремонт на резервните модули на технологичното оборудване

 • Участие в комуникацията с доставчиците за поддръжка на Телекомуникационно оборудване и приемането на предоставените услуги

 • Поддържка актуална единна база данни на договори с външни организации за поддръжка и закупуване на Телекомуникационно оборудване.

  КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше техническо/икономическо образование - степен Бакалавър/Магистър

 • Опит в работата със SAP системите е предимство

 • Опит с административна работа с договори се счита за предимство

 • Много добра компютърна грамотност – MS Office

 • Много добро владеене на английски език – мин.ниво В1

 • Внимание към детайла и отговорно отношение към поставените задачи

 • Отговорност и организираност

 • Комуникативност и умения за работа в екип

 • Способност за бързо усвояване на знания

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ Е…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 25 Юли 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.