Ad Premium pro

Старши специалист Маркетингови проучвания

Старши специалист Маркетингови проучвания

Като успешна международна търговска компания, част от групата Schwarz, ние ежедневно преследваме нашата цел: Да превърнем пазаруването на нашите клиенти в невероятно клиентско преживяване. Какво ни отличава? Нашите ценности: резултати, динамика и коректност. Със своята ангажираност, страст и мотивация нашите колеги допринасят изключително за нашия успех. Обогати нашия екип с твоята креативност и комуникационен талант. Заедно с колегите подсигурете точните за нашите целеви групи мерки и комуникация във всички медийни канали, за да спечелим сърцата на нашите клиенти.

Твоите задачи:

 • Участва активно в процеса по изготвяне на пазарни проучвания в компанията (изготвяне на въпросници, анализиране и интерпретиране на данни, изготвяне на PPT доклади)
 • Работа с платформа за създаване на проучвания
 • Комуникация с вътрешни отдели в компанията и с външни партньори при изготвянето на методология
 • Презентиране на резултати от проучвания
 • Изготвяне на свързани с проучванията документи, както и резултатите от тях от английски/немски на български език и обратното

Нашето предложение:

 • Атрактивно трудово възнаграждение и постоянен трудов договор с 3-месечен изпитателен срок
 • 22 дни платен годишен отпуск
 • Ежемесечни ваучери за храна на стойност от 200 лв.
 • Стандартно работно време, коректност на отчитането му до минута чрез електронна система и по-кратък работен ден в петък
 • Осигурен безплатен паркинг при работа от офиса
 • Еднократен бонус при раждане на дете в семейството на стойност 600 лв.
 • Допълнително здравно застраховане, спортна карта и подаръчни пакети за Коледа, раждане на дете и ученик в семейството
 • Индивидуални възможности за развитие чрез разнообразни допълнителни курсове и обучения
 • Участие в различни фирмени инициативи и събития и възможност за до 3 месеца неплатен "творчески" отпуск след навършване на 5 години в компанията

Твоят профил:

 • Завършено висше образование в сферата на Маркетинг или друга релевантна специалност
 • Минимум 1 година опит в сферата на маркетиговите проучвания
 • Отлично владеене на английски език, а немският ще считаме за предимство
 • Добри аналитични, комуникативни и организационни умения

В случай че твоята кандидатура бъде одобрена по документи, ще се свържем с теб по телефона.

Твоето лице за контакт от отдел Подбор:

Кристианна Илчева

kariera.kaufland.bg

В Kaufland България приемствеността е една от фундаменталните характеристики в изграждането на силен и мотивиран екип, затова компанията насърчава равнопоставена и приобщаваща среда, която обхваща хора от различни възраст, пол, етнос, религия, образование, способности и т.н. Спазвайки правописа и правоговора на българския език в текста се използва само мъжки род, като с това, разбира се, имаме предвид лица от всички полове.