Ad Premium

Инженер Качество

За наш клиент – компания с над 25 годишна история в областта на производството на електронни модули и продукти, търсим да назначим Инженер Качество, който да се присъедини към екипа им:

Основни дейности:

•    Съставя и редактира процедури от системата за управление на качеството; •    Следи за правилното прилагане на работни инструкции и процедури в производството, чрез продуктови одити и проверки в процес. •    Инициира действия при регистриране на несъответстваща производствена документация. •    Изготвя инженерни доклади свързани с регистрирани несъответствия. •    Проследява ефективността на предприети коригиращи и превантивни действия. •    Извършва инспекционен контрол на произвежданите продукти. •    Координира и участва в дейностите по оценка на риска в компанията. •    Изготвя документи свързани с рекламации /протоколи от диагностичен контрол, 8D репорти/. •    Координира дейностите по изготвяне на CAPA борд репорт, отчет от събирането на борда и седмичен отчет по качество. •    Съгласува с клиента и вътрешнофирмено критерии за приемане на продуктите;

Изисквания:

•    Висше образование с техническа насоченост; •    Познания по ISO 9001(предимство е познаването на ISO 13485); •    Опит на подобна позиция – минимум 1 година; •    Свободно използване на английски език (B2 или по-високо); •    Има опит с основните „инструменти“ за управление на качеството в производството  (8D процес / 5WHY / SPC) и основните несъответствия. •    Lean Manufacturing / Six Sigma – Green Belt- предимство

Компанията предлага:

•    Конкурентно възнаграждение; •    Допълнителна застраховка, бонуси, ваучери за храна, време вкъщи, балансирано натоварване •    Възможност да станете част от иновативна индустриална компания; •    Удобно местоположение в близост до метростанция •    Приятелска, неформална и разнообразна среда и екип;

Ако проявявате интерес, не се колебайте да изпратите своята автобиография!

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор.

Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814