Ad Premium

Специалист регулаторни дейности (лекарствени продукти и хранителни добавки)

Специалист регулаторни дейности (лекарствени продукти и хранителни добавки) Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания с лидерските позиции в производството и дистрибуцията на хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности на компанията, предлагаме свободна позиция – Специалист регулаторни дейности (лекарствени продукти и хранителни добавки).

Месторабота: гр. София, кв. Суходол.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • изготвяне на документация за регистрация и промени в разрешенията за употреба на лекарствени продукти, вкл. отговори на забележки от регулаторните органи;
 • оформяне на документи за регистрация на хранителни добавки за България и чужбина;
 • редовно запознаване с новостите в действащото законодателство и извършване на справки;
 • водене на кореспонденция с бизнес партньори и регулаторни органи;
 • активна комуникация и работа с екипа, създаващ нови продукти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 • висше образование – специалност химия, биология, биотехнологии, фармация, медицина и др. са предимство;
 • владеенето на английски език е задължително.

Позицията е подходяща и за кандидати без опит в сферата на регулациите на лекарствени продукти и хранителни добавки, които притежават следните качества:

 • способност и желание за бързо усвояване на нови знания;
 • добра организираност на работния процес;
 • умение за проследяемост и изпълнение в срок на работните задачи;
 • мотивация за работа и развитие.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • постоянен трудов договор;
 • ваучери за храна;
 • редовно работно време (понеделник-петък, 9:00-17:00);
 • годишни профилактични медицински прегледи;
 • възможност за развитие и обучения;
 • възможност за включване в екипа за участия във фарма изложения в чужбина;
 • мотивираща работа в сплотен екип от специалисти;
 • мотивиращо и редовно заплащане.

Очакваме само сериозни и добре обмислени кандидатури. Одобрените кандидатури ще бъдат уведомявани за час и дата за интервю.