Бизнес асистент

Отговорности:

• Подпомагане в процесите по наблюдение и анализ на финансови данни, като съдейства на Мениджър „Бизнес оценяване и Бизнес развитие“ за изготвяне на бизнес оценки • Събиране и организиране на финансова информация съгласно изискванията на МСФО и НСС • Работа с ERP система за организация на вътрешната документация • Поддържане на точни финансови записи и документация, осигурявайки съответствие с изискванията и политиките на организацията • Ежедневна комуникация с мениджмънта на компанията за цялостно подпомагане на вътрешната оперативна дейност.

Изисквания:

• Подходящо висше образование – бизнес администрация, стопанско управление финанси или друго в сферата • Предишен опит в областта на финансите е предимство • Напреднало или експертно ниво на владеене на Excel • Отличните компютърни умения с MS Office 365 / Outlook са задължителни, а опит с ERP система е предимство • Високо ниво на внимание към детайлите и прецизност при изпълнение на поставените задачи и срокове • Отлични аналитични умения и организационни умения за работа в екип • Владеене на английски език.

Личностни умения:

• Готовност за динамична работа • Способност за работа в екип, организираност, експедитивност • Прецизност и отговорност. Трудово възнаграждение и допълнителни детайли: • Заплащане - oсновна заплата според опита + бонус на годишна база при доказани резултати • 6 месеца изпитателен срок, oсигуровки на пълна заплата • Ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване след изпитателния срок • Възможност за кариерно развитие.

Работни часове: 8-часов работен ден в офис, при стандартно работно време, платен годишен отпуск: 20 дни **