Ad Premium

ИНЖЕНЕР МЕХАНИК

***НЮ СТАРТ е българска, бутикова компания, изградена от професионалисти. Основната ни дейност е свързана с посредничество при подбор и кариерно консултиране на персонал. Готови сме да подкрепим всички вас, които искате да дадете нов старт в кариерното си развитие като започнете мечтаната работа. Влагаме цялото си сърце в работата, защото вашите успехи са наша основна мисия

. Инженер Механик

Инженерът механик играе ключова роля в проектирането, разработването и поддръжката на механични системи и устройства. Целта на длъжността е да осигури технически компетентност и експертиза в областта на машиностроенето за успешното изпълнение на проекти и задачи.

Отговорности и задължения:

 • Изследва, проектира и разработва механични системи, машини и компоненти, съобразно изискванията на клиента или стандартите.
 • Провежда технически изчисления, анализира рискове и оптимизира проектирането на механични решения.
 • Създава технически чертежи, спецификации и документация за производство.
 • Участва в процеса на избор на материали и компоненти за сглобяване на механични устройства.
 • Извършва технически изпитания, оценява производствените процеси и дава препоръки за подобрения.
 • Отговаря за поддръжка и отстраняване на неизправности на механични системи.
 • Сътрудничи с други инженери и специалисти по проекти, осигуряващи интеграция и съвместимост на системите.
 • Следи за спазване на стандартите за качество, безопасност и съответствие на продуктите.

Изисквания :

 • Висше образование в областта на машиностроенето, инженерството или подобна специалност.
 • Владеене на Английски език B2
 • Опит в проектиране и разработване на механични системи.
 • Познания в областта на инженерните софтуерни инструменти (CAD/CAM, SolidWorks, AutoCAD и други).
 • Умения в техническо моделиране, анализ и симулации.
 • Способност за работа в екип и комуникация със заинтересовани страни.
 • Аналитично мислене и креативен подход към решаване на проблеми.
 • Умения в управление на проекти и способност за справяне със срочни ситуации.

Компанията предлага:

 • Много добра работна среда
 • Отлично заплащане
 • Бонуси през годината;
 • Ваучери за храна;
 • Възможност за преквалификация

Кандидатствайте като изпратите своята подробна автобиография!

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

НЮ СТАРТ ЕЙЧ АР СЪРВИСЕС ЕООД притежава лиценз от Агенцията по заетостта № 3462/21.12.2022г.