Ad Classic

Стажант в отдел „Планиране и Анализи“

T MARKET - Ние сме част от най-големия лидер в търговията с бързооборотни стоки в Прибалтика - MAXIMA GRUPE. В България сме от 2005 г. и оперираме на българския пазар с 130 магазина. В компанията работят над 2 600 служители. За 19 години се утвърдихме като водеща верига за хранителни стоки и голям работодател в България.

Водейки се от нашата постоянна амбиция да продължим да се разрастваме ние увеличаваме и нашите основни екипи, какъвто е и отдела „Планиране и Анализи“. За този екип търсим млади, амбициозни хора с интерес към финанси и бизнес анализи. Стажантската програма, за която можете да кандидатствате в този екип, е за позиция „Младши бизнес анализатор“. Бизнес анализаторът в нашата сфера има роля да осигури навременна отчетност, по която да идентифицира потенциален проблем, който да бъде представен пред засегнатите звена и мениджмънта под формата на изводи и предложения за възможни подобрения.

Отговорности:

 • Изготвя отчети на дневна, седмична и месечна база за оборот, марж, промоционални активности;
 • Ще бъде връзката между бизнес отделите на ниво детайлно представяне и изпълнението на основните финансови показатели на компанията;
 • Провежда дискусии с всички заинтересовани страни, опростявайки числата до лесно смилаеми изводи;
 • Анализира резултатите и предлага действия, които да подпомогнат мениджмънта във взимане на правилните решения;
 • Участва в изграждането на модели за прогнозиране и планиране;
 • Ad-hoc анализи.
 • Изисквания:

 • Студент, последна година на обучение - Икономика, Статистика, Финанси, Счетоводство или друго свързано с посоченото;
 • Опит на подобна позиция ще се счита за предимство, както и опит с BI софтуер;
 • Познания по MS Excel (свободно използване на Pivot таблици, VLOOKUP);
 • Свободно използване на писмен и говорим английски;
 • Отлични комуникативни и аналитични умения;
 • Внимание към детайла.
 • Любознателност и желание за надграждане Компанията предлага:
 • Постепенно въвеждане в бизнес средата и надграждане на знанията;
 • Възможност и план за развитие в стабилна международна компания;
 • Интересна и динамична работа;
 • Възможност за натрупване на множество технически познания, опит в прогнозиране, бюджетиране и анализ;
 • Внедряване на Power BI решение;
 • Работа в доказан екип, в който всеки един член е важен, неговото мнение и идеи се ценят и взимат под внимание.
 • Конкурентно за позицията възнаграждение
 • Допълнително подпомагане под формата на ваучери за храна 200 лева

Ако всичко до тук намирате за интересно и искате да бъдете част от един успешен и динамичен бизнес, който вярва, че най-ценният актив с който разполага са именно неговите служители не се колебайте да кандидатствате при нас.