Ad Premium pro

СТАЖАНТ В ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛНИ ОПЕРАЦИИ

Искаш да започнеш кариера в банковия сектор, но не знаеш как?

Имаш добри идеи, които искаш да видиш реализирани?

Любопитен си да усетиш отблизо динамиката на банковия живот и да откриеш подходящата за теб позиция?

Ако отговорът на трите въпроса е „ДА“, тогава определено трябва да се включиш в стажантската програма на Пощенска банка!

Защо точно Пощенска банка?

Ние сме една от най-модерните и дигитални банки в България. Задаваме тенденции, създаваме иновативни продукти и имаме амбиция да променяме пазара. Десетки са вътрешните ни програми и доброволчески инициативи, с които заедно правим света по-добър – от обучения и конференции, през зелени и спортни инициативи.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за кариерен старт на младите и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни мениджъри и професионалисти.

Предимствата на нашата стажантска програма:

 • Активна е през цялата година;
 • Продължителността ѝ е от 6 месеца, на пълен работен ден;
 • Платена е;
 • Провежда се в Централата на банката, Управление „Централни операции“.

Основни отговорности:

 • Анализираш данни за потребителите и техните достъпи в системите на банката;
 • Анализираш изключенията спрямо утвърдената матрица с достъпи и предлагаш адекватни корекционни действия;
 • Анализираш и параметризираш такси, комисиони и преференции, свързани с приети промени по Тарифата на Банката;
 • Имплементираш в системата одобрените промени по параметри на продуктите на банката- сметки, кредитни продукти, застрахователни пакети;
 • Предлагаш възможности за автоматизация на обработки на данни чрез макроси или друг способ за автоматизация на алгоритми;
 • Подпомагаш екипа в ежедневната им дейност;
 • Поддържаш вътрешната страница на Банката с процедури и инструкции (Sharepoint), вкл. даваш идеи за подобряване на визията и подредбата й;
 • Работиш като медиатор и координатор с всички звена в банката като им съдействаш за изготвянето и актуализирането на вътрешни правила и процедури, общи условия и други официални банкови документи;
 • Организираш и активно участваш в работни срещи, свързани с актуализацията на процедури.

Какви са предимствата за теб?

 • Отлична възможност за последващо кариерно развитие в банката;
 • Запознаваш се с някои от основните системи на банката. Придобиваш опит и познания за това как се имплементират характеристиките на продуктите в системите на банката и за значението на различните видове параметризация;
 • Запознаваш се с основни принципи в предоставянето и мониторинга на достъпа на потребители до приложения;
 • Имаш подкрепа от опитни служители за навлизане в материята за права на достъп и параметризация на продукти;
 • Можеш да се изявиш и да дадеш предложение за автоматизация на алгоритми при обработка на данни и при въвеждане на параметри в системите на банката.

Какви са очакванията ни за теб?

 • Да си студент в някоя от следните области: Икономика, Математика, Информационни технологии;
 • Да имаш интерес и умения за работа с данни;
 • Да имаш отлични познания за Excel, работа с Access и VBA е предимство;
 • Да притежаваш добри аналитични умения и инициативност;
 • Да имаш интерес и опит при работа с макроси или други приложения за автоматизация на алгоритми;
 • Владеенето на английски език е предимство.

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език, видео визитка, лична история или Инстаграм CV.

Успешно приключилите стажантската програма получават сертификат за преминат стаж и могат да бъдат поканени да започнат професионалната си кариера в Пощенска банка.