Ad Classic

Младши инженер

Младши инженер

Основни отговорности:

Поддържане и подобряване на всеки вътрешен процес, като гарантирате доброто прилагане на изискванията на стандартите. Наблюдение и оптимизиране на производствените процеси. Изготвяне и актуализиране на техническата документация на машини и съоръжения. Проучване за оценка на ефективността на процесите. Анализиране на данните, за да се идентифицира потенциален проблем с качеството на продукта и прилагане на коригиращи действия към непрекъснато подобряване.

Изисквания:

Техническо образование (студенти след 1ви курс). Опит с производствени процеси ще се счита за предимство. Познаването на Lean методологията е плюс. Познаването на AutoCAD се счита за предимство. Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо.