настройчик/оператор на CNC машини

Работи на CNC машини с управление Fanuc, Sinumerik, Mazatrol Настройва машините при готова програма. Контролира произвежданите детайли за съответствие с изисванията на техническата документация. Спазва трудовата дисциплина. Трябва да работи с универсални и специализирани средства за контрол Да чете и да разбира техническа документация (чертежи и инструкции) Владеенето на английски е предимство