Педагог в детска градина

Детска градина Българанче търси да назначи:

Предучилищен педагог

Основни задължения:

· Ръководи работата в групата с децата;

· Подбира и планира адекватни средства и материали за реализация на образователната дейност съобразно индивидуалните заложби, способности, интереси и предпочитания на всяко дете;

· Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите;

· Носи отговорност за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;

· Осъществява храненето на децата

· Участва активно в организацията и планирането на извънкласните дейности;

· Грижи се за дневният режим на децата;

Изисквания към кандидатите:

· Завършено висше образование степен “бакалавър” или “магистър” по специалността;

· Познаване и прилагане на разнообразни образователни методи;

· Стремеж за усъвършенстване и развитие;

· Професионализъм и коректност;

· Инициативност и креативност при разработване на различни проекти;

· Грижливо и отговорно отношение към работата и към децата;

· Комуникативна и позитивна личност;

· Умения за работа в екип;

· Трудов стаж повече от една година в детска градина или ясла;

Ние предлагаме:

· Отлични условия за работа в креативна и предразполагаща среда;

· Въвеждащо обучение и постоянни възможности за повишаване на квалификацията;

· Сплотен екип от професионалисти, подпомагащи вписването Ви в организацията;

· Възможност за изява и реализиране на Вашите идеи;

· Обучения за професионално и личностно развитие;

· Добро възнаграждение;