Специалист ПТО

Ние сме "Ви Джи Еф Инженеринг"! Фирма с над 25-години опит на едни от знаковите за България строителни обекти в инфраструктурното и високо строителство. Благодарение на този опит изградихме екип от специалисти, собствено ноу-хау и въведохме модерни строителни решения за:

• Хидроизолационни и покривни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство;

• Интегрирани соларни системи за плоски и скатни покриви;

• Инфраструктурни проекти и обекти по опазване на околната среда;

• Ландшафтно проектиране, озеленяване и земеделие.

Във връзка с необходимост на екипа, обявяваме свободно работно място, за позицията СПЕЦИАЛИСТ ПТО.

Основните отговорности, предвидени за позицията, са: • Документално обезпечаване на СМР дейността, в т.ч.:

  • подготовка, сключване и следене на изпълнението на договори за СМР дейности;
  • ценообразуване на СМР дейности;
  • изваждане на количества от чертежи в AutoCAD и изготвяне на КСС;
  • подготвяне на АКТ Обр. 19 и актове за скрити работи;
  • отчитане на СМР дейностите и издаване на фактури;
  • водене на кореспонденция с клиенти - възложители, в това число и относно плащанията.
    • Заявяване и изписване на материали по обекти; • Изготвяне на справки за изписаните и вложени материали в СМР дейности.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

• Завършено Висше строително образование - ще считаме за предимство;

• Професионален опит на същата или подобна позиция - ще считаме за предимство;

• Добри компютърни умения MC Office, Excel, AutoCAD;

• Добри комуникативни умения, инициативност и желание за работа в екип;

• Опит в работата с първични счетоводни документи, също ще смятаме за предимство.

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

• Динамична работа и разнообразни ежедневни задачи; • Приятна работна атмосфера;

• Фирмени обучения;

• Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор и пълно социално осигуряване;

• Допълнителни социални придобивки и различни корпоративни екипни активности.

Ако имате нужда от промяна и в нашата обява виждате възможност да се развивате като специалист, изпратете ни Вашата професионална автобиография.

Ще се свържем с кандидатите, които отговарят на посочените от нас критерии. Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.