Обява Класик

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

За наш клиент, търсим амбициозен и мотивиран професионалист за позицията:

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

Основни отговорности:

• Организира работни срещи, подготвя информация и материали за презентации, анализи или променени условия и изисквания • Работи в колаборация с различни функционални звена, за да гарантира развитието на проекта в съответствие с проектната стратегия и изискванията на регулациите • Подпомага административно дейностите по комуникация с местните власти • Администрира документи (описва, сканира, архивира документи), спазва и следи зададени срокове • Участва на екипно ниво в подготовката на заявления, необходимата информация и приложения, документи за административни и други процедури • Изготвя списъции, събира данни и друга необходима информация, проучва и проверява данни от публични регистри • Комуникация, подаване и получаване на документи от държавни и местни органи и институции • Подготовка на проучвания, справки, отчети, становища, анализи и други дейности, свързани с проектиране и изпълнение на осъществяваната дейност • Комуникация и обмен на информация с контрагенти във връзка с договорните отношения

Изискван опит: • Минимум 3 години опит на релевантна позиция • Опит в работата с държавни институции и органи на местната власт

Квалификация и компетенции: • Подходящо висше образование • Умения и опит в координирането на дейности в паралелни проекти, с висок приоритет и стриктни срокове • Добро ниво на владеене английски език и шофьорска книжка са предимство • Отлични компютърни умения - умения за работа с MS Office - Word, Excel, Outlook, PowerPoint

Личностови особености: • Отлични организационни умения • Умения за работа с хора на различни нива • Отлични комуникативни умения • Умения за работа в екип • Отговорност към поставените задачи • Фокус върху детайла

Ако се интересувате от тази възможност, моля, изпратете вашата автобиография. Информацията от нея ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лиценз № 2418 от 18.12.2017г