Обява Премиум про

СПЕЦИАЛИСТ МОНИТОРИНГ

СПЕЦИАЛИСТ МОНИТОРИНГ

Създадена през 2005 г. днес „Изи Асет Мениджмънт“ АД е една от най-големите небанкови финансови институции на българския пазар. Ценим високо нашите служители и сътрудници и знаем, че те са основният двигател на успехите, които постигаме.

Нашата основна мисия е да развием една ефективна, динамична и организирана компания, в която като СПЕЦИАЛИСТ МОНИТОРИНГ ще имате възможност да придобиете нови знания, интересни и добри практики, както и да справяте със ситуации с предизвикателни задачи.

Активности и задачи:

участвате активно в мониторинга на входящи и изходящи разговори на служителите в сектори „Продажби“ и „Събиране“, в отдел „Кол Център“ осъществявате дейностите, свързани с проследяване спазване на корпоративните стандарти подпомагате процесите по актуализация и въвеждане на процедури, инструкции и процеси, свързани с дейността. проучвате нови тенденции в управлението на работата в кол центроветеАктивно предлагате продуктите на компанията по телефон и се грижите за разширяване на пазарната ниша отговаряте за представянето на текущите търговски активности, като поддържате и разширявате мрежата от клиенти осигурявате качествено и своевременно обслужване на постъпващите входящи обаждания

Нашият кандидат притежава:

подходящо висше образование компютърна грамотност: MS Office (Word, Excel), Internet професионален опит във финансовата сфера и работата с клиенти е предимство отлични комуникативни умения аналитично мислене, прецизност и отговорно отношение към работата умения за работа в екип

Нашето предложение:

безсрочен договор специализирано вътрешно обучение богат пакет от социални придобивки силен и сплотен екип, на който да разчитате целогодишни вътрешни инициативи

Ако предложението ни е предизвикало интереса Ви и искате да подадете ръка на нас, хората с кауза и на компанията, горда със своите служители, станете част от основния двигател на нашите успехи. Очакваме Вашата автобиография и Ref.№ на позицията, за която кандидатствате.

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.