Обява Премиум

Инженер Предоставяне на MAN услуги, поддръжка на Access оборудване – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и технологичния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии в телекомуникациите и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

ОТГОВОРНОСТИТЕ ТИ ЩЕ БЪДАТ ДА…

 • Бъдеш лицето на компанията пред милионите ни клиенти
 • Инсталираш и активираш MAN услуги на нашите корпоративни клиенти
 • Следиш състоянието на мрежата за абонатен достъп и отстраняваш възникнали повредипо услугите, които ползват нашите клиенти
 • Инсталираш нови елементи в мрежата за абонатен достъп
 • Провеждаш специализирани измервания на мрежовите елементи и услуги, след което изготвяш измерителни и констативни протоколи
 • Съдействаш на клиентите ни с използването на предоставените от Vivacom услуги
 • Реагираш на получени извънредни сигнали за проблеми по мрежата ни

OЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ ДА…

 • Имаш завършено Висше техническо образование

 • Имаш минимум 2 години професионален опит с телекомуникационни мрежи и оборудване

 • Притежаваш шофьорска книжка в категория B с чисто досие

 • Подхождаш с разбиране и уважение към всеки клиент

 • Работиш с внимание към детайла

  СТАНИ ЕДИН ОТ НАС И ЩЕ ПОЛУЧИШ…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти

 • Луксозен здравен пакет за теб и семейството ти

 • Корпоративна застраховка злополука и здравни профилактични прегледи

 • Преференциални цени за всички Vivacom услуги и устройства за теб и твоето семейство

 • Съфинансиране на спортна карта от лидерите на пазара с възможност за заявяване и на придружителски карти

 • Възможност за психологическо консултиране

 • 23 дни платен годишен отпуск

 • 1 ден допълнителен отпуск за рождения ти ден

 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш своята автобиография за позицията не по-късно от 9 февруари 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.