Обява Премиум

Специалист Планиране и оптимизация във фиксирана мрежа – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Участва в дейностите по проучване, оценка и планиране на нови сайтове в инфраструктурите за широколентов достъп (FTTh, FTTb, xDSL и други)

 • Участва в дейноститепо оптимизация на съществуващи сайтове и топологии

 • Участва в процеса по изготвяне на проектна итехническа документация зареализацията на конкретни технически решения за развитие на мрежата

 • Поддържа и актуализира база данни за различните технологии, изготвя анализи и отчети

  КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше образование в областта на телекомуникациите или информационните технологии

 • Минимум 2 години опит на подобна позиция

 • Познания в областта на проектиране и планиране на фиксирани мрежи за достъп

 • CCNA курсове и сертификат (или техен еквивалент) ще се считат за предимство

 • Отлична компютърна грамотност с MS Office – Word, Excel, Outlook, PowerPoint

 • Работа с PostgreSQL база данни ще се счита за предимство

 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо

 • Много добри организационни умения

 • Отлични комуникативни умения

 • Готовност за работа в динамична среда

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно застраховане, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

Начин на кандидатстване:

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията, не по-късно от 19 февруари 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.