Обява Премиум

Електроинженер Център за данни - гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Осигуряване на непрекъсваемост на технологичния процес в Центъра за данни
 • Контролиране на работата на инфраструктурното оборудване в Центъра за данни- UPS, дизел генератори и други
 • Контролиране на работата на климатичните инсталации и осигурява необходимия микроклимат в технологичните помещения
 • Участване и контролиране на качественото изпълнение на периодичните профилактични дейности или ремонти възложени на специализирани фирми
 • Извършване на аварийна дейност- включително извън работно време
 • Участване в преработка на електро табла и изграждане на нови електрозахранвания за ИТ оборудване
 • Участване в реализацията на нови проекти свързани с обновяване инфраструктурното оборудване и системи
 • Изготвяне и анализиране на месечни енергийни отчети свързани с разхода на електроенергия и подобряване енергийната ефективност на Центъра за данни
 • Поддържане и актуализиране на документацията свързана с работния процес

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше техническо образование, специалност Електротехника
 • Професионален опит в поддръжката на електрооборудване или климатично оборудване минимум 2 години
 • Актуално удостоверение за четвърта или пета квалификационна група по безопасност при работа по електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ ще се счита за предимство
 • Работно ниво на ползване на английски език
 • Компютърни умения – MS Office
 • Работа в динамична среда
 • Комуникативни умения и работа в екип

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 28 февруари 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.