Обява Премиум

Специалист Наблюдение, Инфраструктура – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ДА:

 • Работи със специализирани системи за наблюдение на инфраструктурата на Виваком;

 • Предоставя и контролира достъпа до каналната мрежа на клиенти на компанията;

 • Координира и подпомага служители от съответното звено в работния процес;

 • Изготвя регулярни справки на предоставения достъп;

 • Инициира инцидент мениджмънт процес на база регистрирани аларми/инциденти/работен прозорец (Site works).

 • Осигурява поддържането на мрежовите ключови показатели (KPI) и качеството на услугите (SLA) в договорените норми

  ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ ДA ИМАШ:

 • Висше техническо образование - степен Бакалавър/Магистър в сферата на телекомуникационните технологии се счита за предимство;

 • Знания и опит в областта на инфраструктурните мрежи;

 • Добро ниво на ползване на английски език /писмено и говоримо/ се счита за предимство

 • Много добри компютърни умения – MS Office и работа със специализиран софтуер

 • Комуникативност и умения за работа в екип

 • Работа в динамична среда

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ Е…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 23 февруари 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.