Обява Премиум

Database администратор - гр. София

Ние от Vivacom вярваме, че успех има там, където има мотивация и желание за развитие. Мисията ни винаги е била да предоставяме на нашите клиенти най-добрите условия и да удовлетворяваме всяка тяхна нужда. Като част от United Group успешно разширихме богатото си портфолио от продукти и услуги, като включихме и революционната за българския пазар интерактивна платформа EON, която постави началото на нова ера в телевизията.

Ако се вълнуваш от иновациите и технологичния напредък, Vivacom е точното място за твоето развитие.

ОТГОВОРНОСТИ

 • Инсталира и конфигурира Oracle Database софтуер
 • Създава и прави ъпгрейд на Oracle бази данни
 • Наблюдава достъпността и производителността на Oracle бази данни и предприема мерки за подобряването им
 • Разследва и разрешава инциденти с Oracle бази данни
 • Управлява и изпълнява политики и процедури за бекъп и възстановяване
 • Управлява и настройва политики за сигурност в Oracle бази данни
 • Запознава се с нови RDBMS и свързани с тях продукти

ИЗИСКВАНИЯ

 • Висше образование в сферата на информационните технологии, телекомуникациите или математиката
 • Минимум 1 годинa професионален опит в областта
 • Много добри познания за конфигуриране и администриране на Oracle RDBMS (версии 12c и нагоре)
 • Много добро познаване на техники и методи за бекъп и възстановяване на Oracle бази данни
 • Добро познаване и работа със сървърни OS Linux и Windows
 • Добро владеене на английски език
 • Отлични комуникационни умения и умения за работа в екип

Допълнително предимство ще има:

 • Опит в администриране на продукционни бази данни в сложна и силно скалируема среда
 • Опит с Oracle RAC и други клъстерни решения
 • Опит с PostgreSQL

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ Е…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 22 февруари 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.