Обява Премиум

Юрисконсулт Регулаторна политика - гр. София

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ:

 • Предоставя правни консултации и становища по регулаторни въпроси във връзка с осъществяване на дейността на дружеството
 • Участва в изготвянето на становища по изменение на законодателната рамка в сектора
 • Участва в работни групи с административни органи, имащи отношение към дейността на дружеството
 • Осъществява процесуално представителство при спорове с регулаторни органи
 • Следи за изменения в законодателството във връзка с разрешителни режими, които се отнасят до дейността на дружеството
 • Осигурява правна защита на интересите на дружеството в отношения с конкуренти и клиенти на едро

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност
 • Минимум 5 години професионален опит в предоставянето на правни консултации и осъществяване на процесуално представителство в сектора на предоставяне на електронни съобщителни услуги
 • Познания в телекомуникационното, конкурентното или европейското право ще се считат за предимство
 • Много добро владеене на английски език
 • Отлична компютърна грамотност
 • Развити комуникационни умения и умения за водене на преговори
 • Способност за работа в динамична среда и спазване на срокове

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 допълнителен ден за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги иоще много други

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 19 февруари 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.