Обява Премиум

Старши Специалист Администриране на продажбите – гр. София

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Съпорт продажби търсим мотивиран и амбициозен кандидат, който да заеме позиция Старши Специалист в отдел Администриране на продажбите.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Подпомагаш всекидневната работата на Vivacom магазините и Kанали за директни продажби, относно продажбеното и след продажбеното обслужване на телекомуникационните услуги
 • Разрешаваш възникнали казуси, свързани с обслужване на клиентите, с некоректно администрирани продажби на услуги и последващи корекции
 • Участваш в проекти, като координираш и съгласуваш със съответните отдели процеси и системни разработки
 • Провеждаш вътрешни обучения, с цел запознаване на старши специалистите с нови функционалности, процеси и продукти
 • Организираш изготвянето на работни инструкции и процедури при въвеждане на нови функционалности, процеси, както за екипа, така и за магазините и дилърските канали
 • Проследяваш за изпълнението на отделните етапи, както и следи за спазването на поставените срокове

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше техническо/икономическо образование
 • Професионален опит на подобна позиция ще се счита за предимство
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Отлични компютърни умения – MS Office
 • Свидетелство за управление на МПС, категория В
 • Много добри организационни умения
 • Умения за работа в екип

ТОВА, КОЕТО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ Е…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 16 февруари 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България ЕАД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.