Обява Премиум про

Младши специалист Управленски системи

Софарма Трейдинг е част от Група Софарма и над 15 години надграждаме дългогодишните традиции на компанията в обслужването на здравните потребности на поколенията. Така, днес сме лидер в осигуряването на цялостни качествени и надежди решения в сектора на грижата за здравето в България. През 2015 г. представихме нашата собствена концепция аптеки SOpharmacy, с която въведохме най-добрите световни практики на българския пазар. През същата година стартирахме и регионалната си експанзия с навлизане на сръбския пазар. Днес, ние в Софарма Трейдинг обслужваме портфолио от над 20 000 артикула, сред които лекарства, OTC, хранителни добавки, козметика, медицински изделия и апаратура. Гордеем се, че сме партньори на водещи световни компании, сред които General Electric Healthcare, Carl Zeiss и др., и заедно осигуряваме цялостни здравни решения и проекти „до ключ“ за инвеститори в болничните заведения. Софарма Трейдинг има 100% национално покритие в България и Сърбия чрез своите 3 логистични бази. В дистрибуционните ни центрове в София и Варна е внедрена уникална за страната автоматизирана система за съхранение и обработка на лекарствени продукти. Но нито един от успехите, които постигнахме до днес, не би бил възможен без невероятния ни екип, с който споделяме 5 общи ценности - ГРИЖА, ОТГОВОРНОСТ, ПОСТОЯННО ПОДОБРЕНИЕ, ЕКИПНОСТ И ПОЧТЕНОСТ! Като отговорен работодател, ние следваме най-добрите практики и стриктно прилагаме всички законови изисквания. Така, при нас ще намериш стабилна и устойчива среда и възможности за развитие, като смело насърчаваме индивидуалността, таланта и иновативното мислене!

Значимостта на твоята роля: Отделът ни Управленски системи осигурява прилагането на стандартите, по които компанията е сертифицирана. Експертен екип поддържа функционирането на Интегрирани системи за управление на качеството, които включват Добра дистрибуторска и документална практика ( GDP И GDoP), Системи за качество ( ISO (001), Информационна сигурност (ISO 27001), Здраве и безопасност (ISO 45001) и Опазване на околната среда ( ISO 14001). Отделът работи за развиване на систематичен подход към всеки процес, оценка и анализ на рисковете, осигуряване на непрекъсваемост на ключови за бизнеса процеси Търсим мотивиран и енергичен кандидат, който да подпомага процесите отдела

Какво се очаква от теб:

 • Да познаваш и спазваш изискванията, свързани с Добрата Дистрибуторска практика (GDP), както и всички останали ISO стандарти, внедрени в компанията;
 • Първоначално да участваш, а след това и сам да изпълняваш валидиране на мониторингови системи за температура и квалифициране на ползваното оборудване – основни дейности, свързани с Добра Дистрибуторска практика, за които има разписани правила и ще бъдеш обучен да изпълняваш;
 • Да водиш процеса по калибриране на всички технически средства за наблюдение и измерване към складове и превозни средства;
 • Да подготвяш годишен график за проиграване на плановете за непрекъсваемост на бизнес процесите и да съдействаш на собствениците на процесите при подготовката на документите за тестването;
 • Да подпомагаш ръководителите на функции при необходимост от промени и актуализации в различните планове;
 • Да участваш в провеждането на вътрешни одити спрямо изискванията на Интегрираната система за управление и стандартите, по които компанията е сертифицирана.

Умения и компетенции, необходими за ролята:

 • Висше образование;
 • Аналитично мислене и фокус към детайла;
 • Отлична писмена грамотност на български език и умения за изразяване при воденето на устна и писмена кореспонденция;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Придобити сертификати или преминати обучения, свързани с Добра Дистрибуторска практика, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ще се считат за предимство.

Ние предлагаме:

 • Изрядни работодателски практики и приятелска работна среда
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Бонус за препоръчан служител
 • Възможност за работа от вкъщи и гъвкаво работно време
 • Ползване на корпоративни отстъпки в нашата партньорска мрежа
 • Комплимент от работодателя при различни поводи
 • Възможност за закупуване на карта за спорт на преференциална цена
 • Преференциални цени в почивните бази на Софарма АД
 • 1 допълнителен ден отпуск за всяка година при над 5 години стаж (до 5 дни)
 • Програма за психологическа помощ
 • Въвеждащо обучение
 • Възможност за кариерно развитие и обучения
 • Корпоративни събития

Ако желаеш да се присъединиш към професионалната общност на Софарма Трейдинг, моля представи ни се със своя автобиография. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. В процеса по подбор уменията на кандидатите могат да бъдат тествани с практически задания.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.