Обява Класик

Инженер качество

Комет Електроникс ООД е най-голяма компания за търговия с електронни компоненти в България. През своята 30 годишна история е достигнала и обслужва над 5000 производствени и търговски фирми. В съответствие с темпа на развитие на бизнеса ни търсим да назначи високо мотивирана личност на длъжност:

Инженер качество

Описание на длъжността:

 • Ръководи и контролира дейностите, свързани с изискванията на стандарта ISO 9001: 2015
 • Организира и документира поддържането на СУК
 • Отговаря за провеждането на одити от клиенти и сертифициращи организации
 • Ръководи дейностите в дружеството, свързани с контрол и осигуряване на качеството
 • Съдейства при анализа на производствените процеси и организирането на дейността по подобряване на процесите
 • Поддържа регистър за несъответствия, анализира и предлага план за коригиращи действия

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – висше техническо (в областта на електрониката)
 • Компютърна грамотност- работа с ERP системи, MS Office
 • Добро познаване на изискванията на стандарта ISO 9001: 2015
 • Познаване на приложимите международни стандарти, свързани с производството на електронни компоненти
 • Английски език – работа с техническа информация и кореспонденция
 • Опит на подобна длъжност
 • Инициативност, умения за работа в екип, комуникативност, енергичност, способност за поемане на отговорност, изострено внимание към детайлите

Нашето предложение: • Възможност за развитие • Интересна и динамична работа • Придобиване на нови знания/Допълнителни обучения • Колегиалност и уважение • Гарантирана динамична среда, без скука • Стабилен и подкрепящ екип • Мотивираща бонусна система • Допълнително здравно осигуряване

Ако отговаряме на представителите Ви за работодател, ще се радваме да кандидатствате по тази обява. Само одобрените по автобиография кандидати ще бъдат поканени на разговор. Настоящият подбор ще премине през две нива на провеждане, разпределени във времето.