Обява Премиум про

Бизнес партньор Човешки ресурси

Софарма Трейдинг е част от Група Софарма и над 15 години надграждаме дългогодишните традиции на компанията в обслужването на здравните потребности на поколенията. Така, днес сме лидер в осигуряването на цялостни качествени и надежди решения в сектора на грижата за здравето в България. През 2015 г. представихме нашата собствена концепция аптеки SOpharmacy, с която въведохме най-добрите световни практики на българския пазар. През същата година стартирахме и регионалната си експанзия с навлизане на сръбския пазар. Днес, ние в Софарма Трейдинг обслужваме портфолио от над 20 000 артикула, сред които лекарства, OTC, хранителни добавки, козметика, медицински изделия и апаратура. Гордеем се, че сме партньори на водещи световни компании, сред които General Electric Healthcare, Carl Zeiss и др., и заедно осигуряваме цялостни здравни решения и проекти „до ключ“ за инвеститори в болничните заведения. Софарма Трейдинг има 100% национално покритие в България и Сърбия чрез своите 3 логистични бази. В дистрибуционните ни центрове в София и Варна е внедрена уникална за страната автоматизирана система за съхранение и обработка на лекарствени продукти. Но нито един от успехите, които постигнахме до днес, не би бил възможен без невероятния ни екип, с който споделяме 5 общи ценности - ГРИЖА, ОТГОВОРНОСТ, ПОСТОЯННО ПОДОБРЕНИЕ, ЕКИПНОСТ И ПОЧТЕНОСТ! Като отговорен работодател, ние следваме най-добрите практики и стриктно прилагаме всички законови изисквания. Така, при нас ще намериш стабилна и устойчива среда и възможности за развитие, като смело насърчаваме индивидуалността, таланта и иновативното мислене!

Значимостта на твоята роля: Бизнес партньорската функция в отдел Човешки ресурси и организационно развитие участва в прилагането на HR политиките на компанията за функциите, за които отговаря. Работи активно с мениджмънта за постигане на цели, свързани с екипите и влияещи върху бизнес резултатите.

Търсим енергичен професионалист и екипен играч, който да се присъедини към екипа на позиция Бизнес партньор Човешки ресурси, отговорен за Централните функции на Софарма Трейдинг – Финанси, Дигитални решения, Право, Човешки ресурси и Кабинет на Изпълнителния Директор (около 150 служители).

Какво се очаква от теб:

 • Прилага и оперативно реализира стратегия за развитие на човешките ресурси на компанията за функциите, за които отговаря;
 • Координира и активно участва в процеса по набиране и подбор на персонал за функциите, за които отговаря;
 • Подпомага процеса по управление на наследници и съставяне на планове за развитие съвместно с ръководителите на екипи;
 • Подпомага ръководителите в процеса на целеполагане и оценяване на служителите;
 • Координира процеси, свързани с администриране на персонала за функциите, за които отговаря;
 • Консултира мениджърите, с които работи, по въпроси, свързани с управлението на екипите им;
 • Участва в бюджетирането на разходите за персонал за функциите, за които отговаря и следи за спазването му;
 • Извършва рипортинг и анализ на основни показатели, свързани с хората;
 • Отговаря на ниво компания за Годишния процес по Оценка на представянето, като подпомага останалите Бизнес партньори и Мениджъри и служители от всички функции в компанията.
 • Отговаря на ниво компания за централни инициативи, свързани с канали за подбор, като координира бюджета и активностите между останалите Бизнес партньори.

Умения и компетенции, необходими за ролята:

 • Практически опит в ЧР областта – минимум 3 години, от които минимум 1 година с функции на Бизнес партньор/Генералист;
 • Опит в подбор на персонал поне 1 година ;
 • Отлична компютърна грамотност: MS Office 365;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Отлична комуникационни умения, умения за писмена комуникация до широки аудитории;
 • Умение за идентифициране на нужди и консултиране за избор на решение;
 • Умения за боравене с ЧР аналитики и ключови показатели.

Ако желаеш да се присъединиш към професионалната общност на Софарма Трейдинг, моля представи ни се със своя автобиография. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. В процеса по подбор уменията на кандидатите могат да бъдат тествани с практически задания.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.