Обява Премиум

Младши специалист Функционален контролинг, дирекция Финанси – гр. София

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Финанси търсим мотивиран и амбициозен кандидат, който да заеме позиция Младши специалист в отдел Функционален контролинг.

АКО ТИ Е ИНТЕРЕСНО ДА СЕ ЗАНИМАВАШ С:

 • Контрол и анализ на разходите в компанията
 • Бюджетиране и планиране на разходи
 • Изготвяне на справки
 • Подпомагане на цялостната дейност на отдела в различни проекти

ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ:

 • Висше образование в областта на финансите или счетоводството или в процес на завършването му;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Стремеж за непрекъснато учене, постигане на резултати и желание за развитие
 • Аналитично мислене, внимание към детайла и силно развити комуникативни умения

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 07 март 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком България обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком България критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком България е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.