Обява Премиум про

Оперативен счетоводител с англйски език

Търсите вълнуваща и удовлетворяваща кариера в света на бизнеса? Помислете дали да не се присъедините към нашия екип в JT Business Group. Ние търсим талантливи и целеустремени хора, които искат да помагат на бизнеса да успее заедно стях. JT Business Group Ltd. е основана с цел да предлага отлични решения за бизнеса чрез предоставяне на най-високо ниво на персонализирано обслужване на клиентите. Нашите консултантски услуги в областта на управлението, както и счетоводното обслужване на клиенти, се отличават благодарение на нашия експертен анализ и ангажимент за задълбочено, персонално внимание.

Задължения и отговорности:

 • Води ежедневно точна отчетност на стопанските операции на клиентите в счетоводната система в съответствие с НСС и МСФО;
 • Документира и осчетоводява финансовите транзакции;
 • Подготвя платежни нареждания към доставчици и държавния бюджет;
 • Осигурява точното отчитане и анализ на приходите и разходите;
 • Изготвяне на ДДС, VIES, Intrastat и статистически декларации
 • Изготвя отчети за салдата по сметките и транзакциите с доставчици и клиенти;
 • Изготвя ведомости за заплати, трудови договори, подаване на декларации във връзка с осигуряване и пълно ТРЗ обслужване;
 • Администрира договори с контрагенти;
 • Изготвяне на междинни и годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети съгласно НСС и МСФО на български и/или на английски език;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Изготвяне на месечни справки предназначени за мениджмънта на клиентите;
 • Осъществява пряка комуникация с клиенти, данъчни органи и съответните институции.

Знания, опит и умения:

 • Университетска степен по счетоводство и/или финанси (или последна година студент);
 • Отлично познаване на МСФО и Националните счетоводни стандарти;
 • Добро ориентиране в счетоводното, данъчното и трудовото законодателство;
 • Предишен опит на подобна позиция е предимство;
 • Опит в изготвянето на ведомости за заплати, трудови договори, подаване на декларации във връзка с осигуряване и пълно ТРЗ обслужване;
 • Внимание към детайлите и стриктно спазване на крайните срокове;
 • Свободно владеене на английски език, включително четене, говорене и писане (минимум ниво В2);
 • Отлична компютърна грамотност, включително Microsoft Office - Word, Excel и PowerPoint.
 • Добри аналитични, организационни и комуникационни умения;
 • Отлични умения за работа в екип;
 • Отличен етикет за бизнес комуникация;
 • Умения за определяне на приоритети;
 • Лична отговорност, инициативност, лоялност и конфиденциалност.

Ние предлагаме:

 • Пълен Работен Ден - от 9.00 до 18.00 ч. (1 час почивки) и възможност за гъвкаво работно време.
 • Трудов договор, социални и здравни осигуровки;
 • Възможности за кариерно развитие в млада и развиваща се организация;
 • Подкрепа при придобиване на квалификация за професионално развитие;
 • Работа с български и международни компании от различни индустрии;
 • Атрактивно възнаграждение
 • Нарастване на платения отпуск с увеличаване на стажа в компанията.
 • Удобна локация в центъра на София.

Ако проявявате интерес към обявената от нас позиция, Моля изпратете Вашата автобиография (CV) със снимка на office@jtbusinessgroup.bg. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. При необходимост, интервюто може да бъде проведено онлайн в удобно за вас време. Информацията, която предоставяте е защитена съгласно ЗЗЛД и ще бъде използвана само за целите на настоящия подбор.