Обява Премиум

Лекар, председател ТЕЛК

Основни задължения: Осигурява цялостното изследване и преглед на болните от всички специалисти в ТЕЛК, колективното обсъждане на данните от клиничния преглед и наличната медицинска и друга документация.

Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
  • Придобита специалност Вътрешни болести или Хирургия;
  • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
  • Умение за работа в екип;
  • Компютърна грамотност.

Ако желаете да кандидатствате за някоя от позициите, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива. С одобрените кандидати ще се свържем за интервю. Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.