Обява Премиум

Директор на банков клон

Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на наш доверен клиент, утвърдена банкова институция, търсим да назначим:

Директор на клон

Вашите основни задължения:

• Управлявате и представлявате клона и прилежащите към него офиси, като с подписа си обвързвате Банката съгласно дадените правомощия с цел постигане на утвърдените годишни бюджетни показатели;

• Провеждате активна политика по привличане на клиенти, като организирате и участвате в срещи с представители на бизнеса, организации и институции в региона;

• Представлявате Банката относно дейността на клона пред държавни и правораздавателни органи, институции, юрисдикции, нотариуси, клиенти и други в рамките на делегираните правомощия;

• Упражнява пряк и непосредствен контрол върху работата на служителите: разпределяте и контролирате изпълнението на задачите, познаването и прилагането на нормативните изисквания и вътрешните правила, спазването на трудовата дисциплина и т.н.;

• Изготвяте и представяте за одобрение бюджет на структурното звено, като ръководите работата в посока постигане на планираните показатели;

• Осигурявате ефективното стопанисване, използване, отчетност и съхранение на банковото имущество в клона, и др.

Нашите изисквания:

• Висше икономическо или юридическо образование;

• Професионален опит във финансова институция – мин. 3 год. опит в работата с корпоративни клиенти и/или на ръководна длъжност е съществено предимство;

• Много добри умения за комуникация и продажби, инициативност и креативност;

• Умения за изграждане и управление на екипи;

• Ползване на английски език;

• Добра компютърна грамотност;

• Отговорност и лоялност.

Ние Ви предлагаме:

• Пакет от възнаграждения и финансови придобивки;

• Ваучери за храна;

• Допълнително здравно застраховане;

• Карта за спорт при преференциални цени;

• Възможност за професионално обучение и развитие в стабилна финансова институция;

• Работа в квалифициран екип.

Предложението предизвика интереса Ви? Не се колебайте да кандидатствате още днес!

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N: 1814/08.12.2014