Обява Премиум про

Портфолио анализатор

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление Банкиране на малък бизнес Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция

Портфолио анализатор

Кратко описание на позицията:

 • Отговаря за статистическите отчети и анализиране/ прогнозиране, изготвя и анализира необходимите за отдела и в управлението отчети.
 • Отговаря за предоставяне на необходимите клиентски Бази данни за целите на валидация на скор моделите.

Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

 • Организира и следи за коректното и навременно изпълнение на работата на портфолио анализатора.
 • Изготвя дневни и месечни анализи за основните ключови показатели на Управление „Underwriting, Risk Management & Control” по видове, типове и статус на продуктите;
 • Изготвя подробни vintage анализ за качеството на портфейла на Управление „Underwriting, Risk Management & Control” /по продукт, риск характеристики и т.н./;
 • Извършва мониторинг, анализи и подготовка на база данни, свързани със скор-карти;
 • Обработва и поддържа база данни;
 • Представя анализи за „Champion/Challengers testing results“;
 • Прави предложения за подобряване на анализите и работния процес в Секция „Кредитна политика и контрол на качеството“;
 • Анализира всички отчети и прави предложения за тяхното подобрение;
 • Отговаря за точността и коректността на анализа;
 • Изготвя различни допълнителни/временни анализи и справки във връзка с бизнес изискванията на Управление „Underwriting, Risk Management & Control”;
 • Изпълнява други задължения, допълнително вменени от Ръководител на секция „Кредитна политика и контрол на качеството“, Началник отдел „Управление на Риска“ или Началник Управление „Underwriting, Risk Management & Control“.

Изисквания за позицията са:

 • Висше икономическо образование - за предпочитане по Счетоводство, Икономика, Финанси или Банково дело;
 • Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Да извлича и обобщава статистически данни от различните информационни масиви на Банката;
 • Познания в областта на статистическите анализи, свойства на статистически разпределения, тестване на хипотези в регресии, познания в методики за прогнозиране;
 • Познания по отношение методите и концепциите за оценка на финансовия риск;
 • Познаване на основните характеристики на банкови продукти/кредитни продукти, в т.ч. сложна лихва, анюитет, погасителни планове, основни познания на прилаганите кредитни политики;
 • Много добри компютърни умения, включително познания по бази данни и базово програмиране като MS word, PowerPoint, MS Excel, MS Access, SQL;
 • Умения за трансформиране на аналитични концепции в работещи бизнес приложения и способност за самостоятелно решаване на проблеми и самостоятелно намиране на нужната информация;
 • Комуникативност, внимание към детайлите, презентационни умения и нагласа за работа в екип;
 • Способност за работа под напрежение и спазване на срокове;

Предлагаме Ви:

 • Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
 • Възможност за професионално и личностно развитие;
 • Ясно дефинирани кариерни пътеки;
 • Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
 • Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
 • Работа в приятелска и динамична среда;
 • Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Преференции при ползване на банковите ни продукти.

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.