Обява Премиум про

Главен експерт Кредитна политика, риск и качество на портфейла - Банкиране Малък Бизнес

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление Банкиране Малък Бизнес Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция

Главен експерт Кредитна политика, риск и качество на портфейла - Банкиране Малък Бизнес

Кратко описание на позицията: Контролира и оценява качеството на кредитния портфейл в сегмен Банкиране малък бизнес. Участва в разработването на кредитната политика, правилата и процедурите в сегмента.

Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

 • Контролира и оценява качеството на БМБ кредитния портфейл и произтичащите от него рискове;
 • Предоставя периодични отчети, справки и анализи на кредитния портфейл, предназначени за ръководителя на отдела и за други управленски звена на Банката;
 • Участва в разработването на кредитната политика в управление „Банкиране Малък Бизнес“;
 • Участва в разработването на правила и процедури, касаещи дейността в управление „Банкиране Малък Бизнес“;
 • Прави предложения за усъвършенстване дейността на управлението, с цел подобряване на неговата ефективност и във връзка с промяна на нормативните актове;
 • Извършва оценка на предложения за нови кредитни продукти от гледна точка на риска;
 • Прилага стандарти за управление на събития, свързани с измами посредством въвеждане и изпълнение на процеси и поддържащи приложения;

Изисквания за позицията са:

 • Висше икономическо образование - за предпочитане по Счетоводство, Икономика, Финанси или Банково дело;
 • Минимум 5 години банков опит в сферата на бизнес кредитиране, управление на риска или контрол на кредитен портфейл;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч функции за обработка на големи масиви от финансова информация), Access, PowerPoint;
 • Умения за работа под напрежение при изпълнение на задачи в кратки срокове;
 • Умения за работа в екип;
 • Ориентация към постигане на високи резултати.

Предлагаме Ви:

 • Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
 • Възможност за професионално и личностно развитие;
 • Ясно дефинирани кариерни пътеки;
 • Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
 • Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
 • Работа в приятелска и динамична среда;
 • Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Преференции при ползване на банковите ни продукти.

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.