Обява Премиум про

ЕКСПЕРТ/ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПОДДРЪЖКА НА ПРОЦЕСИТЕ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За Управление Корпоративно банкиране Пощенска банка търси да назначи отговорен и мотивиран служител за позиция

ЕКСПЕРТ/ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПОДДРЪЖКА НА ПРОЦЕСИТЕ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Кратко описание на позицията: Работи за изпълнение на стратегията на банката за обслужване на корпоративни клиенти и допринася за постигане на определените цели в тази област.

Основни отговорности и задължения, свързани с позицията са:

 • Съдейства за навременната подготовка и имплементиране на кредитните сделки на корпоративни клиенти.
 • При възлагане от пряк ръководител, участва в комуникацията между звената в ЦУ с цел подпомагане изпълнението на бюджетните цели на у-ние Корпоративно Банкиране.
 • Ежедневно следи за статусите на възложените му сделки в работа и подпомага бизнес екипите с навременното финализиране на сделките, като комуникира със звената в ЦУ, ангажирани за имплементация на сделката.
 • Съвместно с бизнес екипите осъществява поддръжката на възложените клиентски експозиции чрез навременната подготовка на:
 • Документи касаещи застраховките на обезпечения учредени в полза на Банката
 • Искания към Кредитна Администрация
 • Обработка на искания за усвоявания и погасявания
 • Издаване на банкови гаранции и акредитиви, в комуникация с отдел Търговско финансиране.
 • Комуникация с у-ние Правно по обезпечаване получаването на правни становища
 • Сканиране на документи и комплектоване и поддържане на електронните клиентски досиета съгласно действащите политики и правила на Банката
 • По възлагане от пряк ръководител - Участва в дейностите при осъществяване на одитни мероприятия.
 • Изпълнява всички други задачи, поставени му от прекия ръководител или ръководството на Банката.

Изисквания за позицията са:

 • Висше икономическо образование - за предпочитане по Счетоводство, Икономика, Финанси или Банково дело;
 • Минимум 3 / 5 години опит в работа в структури свързани с обслужване на корпоративни клиенти (национални и международни) .
 • Отлично владеене на граматически правилен български език – писмено и говоримо;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добра компютърна грамотност – Word, Excel (в т.ч функции за обработка на големи масиви от финансова информация), PowerPoint;
 • Умения за работа под напрежение при изпълнение на задачи в кратки срокове;
 • Умения за работа в екип;
 • Ориентация към постигане на високи резултати.

Предлагаме Ви:

 • Атрактивно възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
 • Възможност за професионално и личностно развитие;
 • Ясно дефинирани кариерни пътеки;
 • Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
 • Допълнително здравно и пенсионно осигуряване;
 • Работа в приятелска и динамична среда;
 • Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Преференции при ползване на банковите ни продукти.

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български или английски език.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.