Обява Премиум

Технически сътрудник за дигитализиране на специализираните архивни фондове в БТА

Технически сътрудник за дигитализиране на специализираните архивни фондове в БТА

Ние създаваме неспирен поток от информация, която се ползва от медиите в страната и от новинарски агенции в чужбина, от държавните институции и неправителствени организации в България. Екипът журналисти в Българската телеграфна агенция (БТА) проследява събитията в развитие, от началото до края, в текст, образ и звук. Свобода, истина, знание, общност, памет са нашите ценности.

Ако сте запалени по журналистика, базирана на факти, свободна от пристрастия, журналистика, която търси истината, ако горите да разкажете история в снимки или видео, ако искате да се учите в Школата на БТА, присъединете се към екипа на националната агенция.

БТА е национален независим информационен институт. Създадена е през 1898 г. с указ на княз Фердинанд. БТА е член на Алианса на европейските информационни агенции, който приема само една информационна агенция от държава. Член-основател е на Асоциацията на балканските информационни агенции и на Асоциацията на черноморските агенции. БТА в момента е президент на Световния конгрес на информационните агенции.

Търсим да назначим: Сътрудник за дигитализиране на специализираните архивни фондове в БТА

Основните дейности са свързани с дигитализация на бюлетини, тематичен архив, фотоархив и микрофишове. Дейността не изисква завършено висше образование, но наличието му се счита за предимство.

Подходящи са кандидати със следните профили: журналистика, българска филология, архивистика, история, административни дейности, информационни технологии. Изискванията към бъдещите технически сътрудници изискват внимание към детайлите, бързина и сръчност.

Познания и опит в някои от следните области ще се считат за предимство:

1.Photoshop

2.Adobe Reader

3.Работа с планетарен скенер Bookyey

Сключва се трудов договор на пълно или непълно работно време по график за срок от три години, в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост по проект „Дигитализиране на музейни, библиотечни и аудиовизуални фондове“.