Обява Премиум

СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 25 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 400 души персонал.

Във връзка със силното разрастване на дейността си, компанията търси активни и енергични хора за позицията – „СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ“.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Участва в разработването , утвърждаването и спазването на финансовата политика на компанията.

 • Участва в планирането на паричните потоци на компанията, съгласувано с всяка търговска дирекция и следене и контрол по изпълнението.

 • Участва във финансовия анализ на движението на паричните потоци.

 • Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразено с кредитния период към съответния контрагент.

 • Заедно със счетоводния отдел стриктно следи входно-изходните операции на компанията – доставки и продажби съответно към вътрешни и експортни клиенти, разходи за рекламни и маркетинг материали, суровини и материали за производственото направление, както и всички други търговски активи на компанията.

 • Участва в договарянето по финансови параметри на експортни клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.

 • Участва в договарянето по финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.

 • Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции, съгласно законодателството на страната и договорените срокове и дати с банковите институции.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование - висше икономическо образование
 • Опит - минимум 3г. на релевантна позиция
 • Много добри компютърни познания
 • Много добър английски език - писмено и говоримо
 • Много добри познания за нормативните актове, регламентиращи финансово-икономическата дейност, основните финансови инструменти и методи, обезпечаващи управлението на финансовата дейност и данъчното законодателство,

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Много добра основна заплата - 3000лв. нетна стартова заплата по трудов договор, като всички данъци и осигуровки се заплащат отделно от компанията.
 • 5 дневна работна седмица, работно време от 8 до 17часа.
 • Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда.
 • Допълнително здравно застраховане с включени стоматологични услуги.
 • 5 дневна работна седмица
 • Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда
 • Въвеждащо обучение

Локацията на офиса е в кв.Модерно предградие, в близост до метростанция.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е лицензирана консултантска компания за подбор на персонал/лиценз №2221/.