Обява Премиум про

ЕКСПЕРТ АТМ - КАСОВА НАЛИЧНОСТ

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Пощенска банка e водеща финансова институция, която задава тенденциите в банковата сфера у нас, с над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България и e третата по активи, модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти. За поредна година е носител на наградата „Работодател на годината“ и е с множество отличия за своята корпоративна и работодателска политика, и за иновативните си продукти и услуги.

Ние непрекъснато растем и се развиваме, за да променяме средата у нас към по-добро. За 11-та поредна година Пощенска банка е обявена от престижното издание Global Custodian за най-добрата банка, предлагаща попечителски услуги в България.

Разширяваме екипа си в Отдел "Банкови операции", секция "Мениджмънт на касови наличности" и търсим мотивирани, отговорни и целеустремени кандидати за позицията на:

ЕКСПЕРТ АТМ - КАСОВА НАЛИЧНОСТ

Основни отговорности, свързани с позицията са:

 • Проверява в банковата система касовите наличности на обслужваните АТМ-и;
 • Определя банкоматите, които ще бъдат презареждани;
 • Изготвя и предава график на фирмата, обслужваща банката за всички банкомати, които ще бъдат посетени на следващия ден;
 • Изготвя първични документи, необходими за осчетоводяване на операции по зареждане и освобождаване на АТМ-и. Извършва операции, свързани със забравени пари, дефицити и излишъци;
 • Приема документи от фирмата, обслужваща банката за всички банкомати;
 • Участва в комисия, извършваща периодични ревизии на АТМ-и, налични средства при външен доставчик на услуга „Зареждане на АТМ-и“;
 • Отговаря за акуратното съхранение на всички документи, свързани с дейността по захранване на АТМ-и, зачислени на секция „Мениджмънт на касови наличности“;
 • Приема задържани карти от АТМ-и, предадени му от инкасатор от фирмата, обслужваща банката и предприема действия съгласно процедурите на Банката.

Основни изисквания за позицията са:

 • Висше образование с икономическа насоченост;
 • Задължителен професионален опит в банковата сфера и конкретно в работата с АТМ - минимум една година;
 • Много добри организационни и комуникационни умения;
 • Много добра компютърна грамотност – MS Office (Excel);
 • Бързина и точност на изпълнение на поставените работни задачи;
 • Умения за работа в екип;
 • Добро ниво на владеене на английски език;

Предлагаме ти:

 • Работа в приятелскa и динамична среда;
 • Участие в разнообразни социално-отговорни дейности;
 • Карта Multisport на преференциална цена;
 • Преференции при ползване на банковите ни продукти;
 • Конкурентно за сферата възнаграждение и допълнително финансово стимулиране;
 • Непрекъснати обучения и програми за развитие на потенциала;
 • Допълнително здравно и пенсионно осигуряване
 • И други

Ако сме те заинтригували, изпрати своя актуална автобиография на български език. Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.