Обява Класик

Специалист ТРЗ

Гранд хотелс е компания оперираща в няколко различни сфери. Гордеем се с нашите впечaтляващи хотела, спортни зали и ресторанти.Стараем се да предлагаме най- доброто обслужване и да създаваме конфорт на нашите клиенти.

Във връзка с разширяването на дейността , търсим да назначим – „Специалист ТРЗ“

Вие сте подходящ кандидат, ако притежавате:

∙ Подходящо образоване - Управление на човешките ресурси, Счетоводство и контрол, Икономика и др.; ∙ Предишен опит на подобна позиция – 3 години; ∙ Добра компютърна грамотност – специализиран софтуер „Плюс Минус“; MS Office, Интернет приложения; ∙ Опит с Националните програми и проекти за заетостта ∙ Опит в изготвянето на графици ∙ Отговoрност към възложените задачи; ∙ Прецизност, аналитичност и внимание към детайлите.;

Позицията предполага:

∙ Осъществява цялостният процес по администриране на персонала - изготвяне наа трудови договори, допълнителни споразумения, заоведи за прекратяване, служебни бележки, трудови книжки и други; ∙ Поддържа личните досиета на служителите и подготвя и актуализира длъжностни характеристики; ∙ Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми,ведомости и рекапитулации за заплати, Декларация 1 и 6; ∙ Приема и обработва болнични листове, документи във връзка с майчинство; ∙ Оформя документи за отпуски, обработва и изчислява трудови възнаграждения; ∙ Подаване на уведомление към НАП за сключени, изменени и прекратени трудови договори; ∙ Комуникация със съответните държавни институции(НАП, НОИ, НСИ, Инспекцията по труда, Трудова медицина и др.)

Компанията предлага:

∙ Отлично възнаграждение; ∙ Трудов договор с Гранд Хотелс Мениджмънт енд Маркетинг ЕООД ∙ Социални придобивки; ∙ Приятелска работна атмосфера ; ∙ Стандартана 5 – дневна работна седмица ∙ Коректни трудово - правни отношения „Работодател-Служител“; ∙ Комуникативна локация - Младост 4 бизнес сграда Ринг Тауър; ∙ Възможност за кариерно развитие;

Станете част от нашето голямо семейство!

Ако проявявате интерес към обявената позиция , моля да изпратите вашата автобиография.Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, според ЗЗЛД. Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на среща разговор.