Обява Класик

Експерт Човешки ресурси

ЗА КОМПАНИЯТА

"Рошен България" ЕООД е официален вносител на захарни изделия с марка "ROSHEN" в Република България. Компанията стартира своята дейност в България през 2015г. като към днешна дата работи със всички големи и малки вериги магазини, над 10000 търговски обекта в цялата страна и над 100 души екип. Сладкарската Корпорация "ROSHEN" е един от най-големите производители в света на сладкарски изделия. В световната класация "Candy Industry TOP 100" ("100 най-големи в сладкарския бизнес") компанията заема място в TOP-25. "ROSHEN" произвежда повече от 350 сладкарски изделия: шоколад, шоколадови бонбони, карамелажни и желирани бонбони, бисквити, рула и сухи пасти, вафли. Общият обем на производство надвишава 450 000 тона за година. Годишният оборот е около 1 милиарда долара. Продуктите на компанията се продават в повече от 55 държави.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за процеса на подбор, назначаване, преназначаване, освобождаване на служители и документално оформление съгласно българско законодателство;

 • Отговаря за коректното съхранение и съдържание на трудовите досиета на служителите, съгласно българското законодателство;

 • Изготвяне и подаване на уведомления, декларации, болнични към НАП и НОИ съгласно българско законодателство;

 • Изчисляване и начисляване на трудови възнаграждения, обезщетения, данъчни и осигурителни вноски, изготвяне на ведомости за работните заплати (познаване на софтуер ОМЕКС ще се счита за предимство);

 • Представителство на компанията пред Инспекция на труда;

 • Изготвяне и подаване на отчети към НСИ;

 • Подготовка на всички необходими документи за спазване на действащо законодателство за здравословни и безопасни условия на труд в компанията;

 • Проследяване на промените в действащата трудово законодателство - правна нормативна уредба и прилага тяхното изпълнение; Консултира мениджмънта по трудово-правни въпроси, подбор, обучение и развитие;

 • Разработка на вътрешни правилници и инструкции;

 • Разработването на програми за обучения и инструктажи;

 • Изготвяне на справки и анализи свързани с персонала.

 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Опит в администрирането на персонал и изчисляване на работни заплати минимум 3г.;

 • Висше икономическо образование – Управление на ЧР, Икономика и организация на труда, счетоводство и др. релевантни за позицията;

 • Познаване на трудовото законодателството: Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, Закон за данъци върху доходите на физическите лица, Закон за защита на личните данни и всички подзаконови нормативни актове към тях;

 • Опит в организирането на подбор на кадри – препоръчително;

 • Отлична компютърна грамотност Microsoft Office(Word, Excel);

 • Опит с програми за изчисляване на заплати, Омекс с предимство;

 • Работно ниво на владеене на английски;

 • Работа с офис техника;

 • Умения за планиране и организиране на работните задачи;

 • НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Възможност за работа в утвърдена търговска компания с доказани стандарти на работа;

 • Работа на пълен работен ден с прозрачни трудово-правни взаимоотношения и гъвкаво работно време;

 • Конкурентно възнаграждение, подкрепящо доброто представяне и постигането на целите;

 • Възможност за придобиване на нови знания и разширяване на професионалните компетенции;

 • Атрактивни социални придобивки, сред които ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и допълнителни бонуси.