Обява Премиум

Специалист Планиране и имплементация, Фиксирана мрежа – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Участва във визуални огледи, което включва посещения на място и вземане на технически решения за клиентска оптична свързаност
 • Осъществява инвеститорски контрол на изгражданите фиксирани сайтове на Vivacom
 • Координира дейностите, отнасящи се до изпълнението и одобрението на строителства
 • Участва в дейности по планиране и внедряване на проекти
 • Участва в проверка на документация по проекти, изготвени от външни подизпълнители
 • Поддържа бази данни на реализираните обекти, изготвя анализи и отчети
 • Пътувания и осъществяване на проверки в страната
 • Участва в технически огледи с цел приемане на изградени обекти

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше образование, степен бакалавър, икономическа или техническа специалност
 • Минимум 1 година опит на сходна позиция
 • Познаване и опит в принципите на инвестиционния процес при конструирането на телекомуникационни сайтове
 • Отлични познания на всички нормативни документи, свързани с подготовката на технически проекти
 • Познаване на спецификите на материалите и оборудването, използвани за изграждането на фиксирани телекомуникационни мрежи ще се счита за предимство
 • Отлични компютърни познания - MS Office, AutoCad
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Добри комуникативни умения, инициативност, работа в екип, аналитично мислене
 • Свидетелство за управление на МПС – категория „В”

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно застраховане, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта, възможност за работа от разстояние и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 8 април 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България EАД ( Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България EАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.