Обява Премиум

Сътрудник Дистанционни продажби – гр. Благоевград

Ние от Vivacom вярваме, че в една среда, в която хората са мотивирани и работят заедно с колегите си, ще открият своите силни страни. Ръководени от нашите основни ценности ние вярваме в хората и потенциала, който притежават. Ние се фокусираме върху работата в екип, фирмената култура и възможностите за кариерно развитие на всеки наш служител.

АКО ТИ СИ:

 • Мотивиран и позитивно настроен
 • Амбициозен и с желание за развитие
 • Интересуваш от нови технологии и джаджи
 • Обичаш да говориш по телефона

Тогава нашата позиция е точно за теб!

Ела и се присъедини към успешния екип на Vivacom!

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Конкурентно твърдо възнаграждение и допълнителни бонуси
 • 5 дневна работна седмица - от понеделник до петък и почивка на официални празници
 • Работно време – 8 часов работен ден
 • Удобна локация на кол центъра
 • Бонусиране на всяка продажба без лимит
 • Гарантиран бонус за първите 3 месеца
 • Търговско обучение за всеки новопостъпващ служител
 • Подкрепа и пълно съдействие в работата
 • Наставник, който да е до теб в първоначалните ти стъпки
 • Регулярна обратна връзка
 • Седмични срещи за развитие на търговските умения
 • Възможност за кариерно развитие
 • Богат социален пакет и много придобивки

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Ако припознаваш себе си в нашето предложение и искаш да станеш част от успешния екип на Vivacom изпрати ни автобиография за позицията, като натиснеш бутон „Кандидатствай” не по-късно от 09 април 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България EАД ( Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България EАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.