Технически ръководител

Фирма "Планекс Инфраструктура" EООД търси да назначи технически ръководител за обект в гр. Велико Търново и гр. Бургас

Отговорности: • Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания; • Ръководи работниците, провежда инструктажи и следи за безопасността и хигиената на труда; • Наблюдава работата на работниците и им осигурява работа съобразно графика; • Следи за своевременни заявки на материали, машини, инструменти и др. на обекта • Приема извършената работа по количество и качество и отчита изпълнението на строителството.

Изисквания: • Завършено строително образование-висше техническо или средно специално • Опит на подобна позиция • Валидна шофьорска книжка;

Компанията предлага:

  • Много добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати
  • Възможност за кариерно развитие в рамките на компанията
  • Работа в динамичен и отговорен колектив**