Лекар

Лекар

Кои сме ние?

„Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД е лицензиран туроператор и основен изпълнител на Програмата на НОИ за профилактика и рехабилитация на осигурените лица.

Тъй като част от услугите, които се предлагат от дружеството са медицински, в момента имаме нужда от още един специалист за един от нашите балнеохотели в гр. Баня, община Карлово, който да установява здравословното състояние на нашите клиенти и да спомага за подобряването му. Нашите изисквания са да имате минимум минимум 1 година трудов стаж по специалността. Вероятно се питате: "А в замяна какво предлагате?" Част от нещата са: ваучери за храна, ползване на базите ни в цялата страна, спокойна работна атмосфера и още допълнителни социални придобивки.

Желаещите да кандидатстват за позицията следва да изпратят CV и актуална снимка. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от кандидатите данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор. С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция,кандидатите изрично се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, докато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД.